Een veilige digitale omgeving voor je bedrijf

Een veilige digitale omgeving voor je bedrijf

Het is noodzakelijk dat systemen goed geconfigureerd zijn en dat updates geïnstalleerd zijn om de digitale veiligheid van databases zo hoog mogelijk te houden. De basis van digitale veiligheid is daarom ook een goed systeembeheer. Dit moet altijd onderhouden blijven worden, zodat het systeem up-to-date blijft en niet vatbaar wordt voor aanvallen van buitenaf. Wanneer je in het bezit bent van een klein bedrijf en hier niet in gespecialiseerd bent is het logisch dat je dit niet allemaal zelf kunt doen. Dit kan komen door een gebrek aan tijd, maar ook door een gebrek aan kennis. Een mogelijkheid is dan ook om ervoor te kiezen om zulke taken te outsourcen bij een bedrijf die hier wel verstand van heeft. Zo hoef je niet bang te zijn dat er een datalek plaatsvindt waarbij allerlei opgeslagen gegevens opeens op straat liggen.

Het proces

Om meer en een betere grip op veiligheidsrisico’s te krijgen kan hier ook een plan voor worden opgesteld met een extern bedrijf. Door middel van security management of assessment zoals dat mooi heet kunnen alle risico’s goed in kaart worden gebracht en vervolgens op worden ingespeeld. Dit wordt allemaal gedaan in goed overleg en de probleemstelling wordt hierbij duidelijk opgesteld. Bij het formuleren van de probleemstelling wordt ook de achtergrondinformatie van het desbetreffende bedrijf meegenomen om ervoor te zorgen dat er niks wordt gemist en overal over wordt nagedacht. Na het opstellen van het plan kan het probleem op de juiste manier worden aangepakt en wordt er structureel en stapsgewijs naar het einddoel toegewerkt. Afhankelijk van het probleem kan er een bepaalde tijd worden geschat voor wanneer het plan voltooid zou moeten zijn.

Langetermijn denken

Er wordt wel altijd naar een oplossing gezocht voor de lange termijn. Het heeft uiteraard geen zin om problemen op te lossen met oplossingen die alleen effectief zijn voor de korte termijn. En de digitale veiligheid van het bedrijf blijft altijd hoog in het vaandel staan.

Redactie Geneaweb.nl

Redactie Geneaweb.nl